Jak przewidywać zmiany oprocentowania lokat?

Oprocentowanie kont oszczędnościowych oraz lokat bankowych jest bezpośrednio uzależnione od aktualnej wysokości stopy procentowej, ta zaś ustalana jest zawsze odgórnie przez państwo, a dokładnie przez Radę Polityki Pieniężnej. Stopy procentowe są bowiem podstawowym narzędziem polityki monetarnej, które stosuje Narodowy Bank Polski. Państwo zmienia wysokość stóp w zależności od polityki, którą w danym momencie stosuje, może to być polityka restrykcyjna, jeśli chce ograniczyć inflację lub ekspansywna, gdy chce napędzić gospodarkę.

Pages