Jak przewidywać zmiany oprocentowania lokat?

Oprocentowanie kont oszczędnościowych oraz lokat bankowych jest bezpośrednio uzależnione od aktualnej wysokości stopy procentowej, ta zaś ustalana jest zawsze odgórnie przez państwo, a dokładnie przez Radę Polityki Pieniężnej. Stopy procentowe są bowiem podstawowym narzędziem polityki monetarnej, które stosuje Narodowy Bank Polski. Państwo zmienia wysokość stóp w zależności od polityki, którą w danym momencie stosuje, może to być polityka restrykcyjna, jeśli chce ograniczyć inflację lub ekspansywna, gdy chce napędzić gospodarkę. Idąc tym tropem, można stwierdzić, że oprocentowanie na lokatach jest uzależnione od stóp procentowych, te zaś zależą od inflacji, czyli wskaźnika określającego wzrost ogólnego poziomu cen, jeżeli inflacja jest zbyt wysoka, to bank centralny różnymi sposobami, między innymi regulacją stup procentowych stara się ją obniżyć, wzrostu gospodarczego oraz PKB, to jest Produktu Krajowego Brutto, ten wskaźnik pokazuje natomiast Dochód Narodowy w określonej jednostce czasu.


Znając już podstawowe pojęcia ekonomiczne, można zastanowić się jak realnie przewidzieć wysokość stóp procentowych. Jeżeli inflacja rośnie, to bardzo prawdopodobne jest, że bank centralny, czyli w przypadku Polski Narodowy Bank Polski, będzie chciał ją ograniczyć i wprowadzi restrykcyjną politykę pieniężną, ograniczającą ilość pieniądza w obiegu. Jednym z ważniejszych narzędzi takiej polityki są podwyżki stóp procentowych. Wtedy możemy spodziewać się więc wzrostu oprocentowania lokat, dzięki czemu ludzie chętniej będą oszczędzać, składając pieniądze w bankach, a mniej chętnie zaciągać kredyty, które analogicznie drożeją w przypadku wzrostu stóp procentowych. W konsekwencji tych poczynań, gospodarka wyhamowuje, inflacja spada, a oszczędności w postaci depozytów bankowych rosną.


Zupełnie odwrotnie ten proces działa, gdy spada tempo wzrostu PKB. Bank centralny będzie chciał napędzić w takim przypadku gospodarkę, obniży więc stopy procentowe i rozpocznie ekspansywną politykę pieniężną. Analogicznie do poprzedniej sytuacji, oprocentowanie lokat i kont w takim przypadku spada. Trzymanie pieniędzy na lokatach przestaje być wtedy opłacalne, tanieją natomiast kredyty, co zachęca ludzi do inwestowania i próbowania swoich sił, czy to na giełdzie, czy w biznesie.


Znając już mechanizmy działania ekonomistów banku centralnego, nawet dzięki informacjom z mediów, możemy określić w krótkim czasie, jak będą kształtowały się wysokości stóp procentowych w najbliższym okresie. Jeżeli usłyszymy, że gospodarka wyhamowuje i spada PKB, to możemy się spodziewać obniżki stóp procentowych, czyli i obniżki oprocentowania lokat, jeżeli zaś inflacja rośnie, Rada Polityki Pieniężnej z pewnością rozpocznie cięcia stóp procentowych, czyli procenty na lokatach będą spadać.


Warto też wiedzieć, że gospodarka zachowuje pewien cykl, co ujmując rzecz najbardziej ogólnie jak się da oznacza, że po okresie wzrostu oprocentowania nastąpi jego spadek i odwrotnie. Oczywiście jest to o wiele bardziej skomplikowane, jednak warto tę myśl zapamiętać.


Dzięki znajomości, nawet podstawowej specyfiki działań ekonomicznych w zakresie formowania stóp procentowych, możemy już bardziej świadomie wybierać swoje lokaty oszczędnościowe. Na przykład, jeżeli gospodarka znajduje się w fazie wysokich stóp procentowych, warto wybrać lokatę z jak najwyższym oprocentowaniem na dłuższy okres tak, aby utrzymało się ono na takim poziomie przez okres następujących niskich wartości. Jeśli natomiast oprocentowanie jest niskie, a bardzo zależy nam na zdeponowaniu środków, wybierzmy raczej lokatę krótkoterminową, aby zaraz w momencie wzrostu zmienić ją na lepszą. Jeżeli natomiast wszystkie te kroki okażą się dla Was za trudne to najlepsza lokata będzie możliwa do wyboru na tej stronie.