Kredyty konsumenckie

Szukając idealnego kredytu, który będzie odpowiednio dopasowany do naszych potrzeb i możliwości spłaty nie jest wcale takim łatwym zadaniem jakby się mogło wydawać. Bardzo często znajdujemy kredyt, który nie jest dla nas korzystny i jaki zrujnuje nasz budżet. Warto poszukać kilku ofert i wybrać taką, która będzie najlepsza. Jednym z kredytów jaki cieszy się sporą popularnością jest kredyt konsumencki. Jest to kredyt jaki kredytodawca udziela konsumentowi. Kredytodawca daje taki kredyt w ramach działalności gospodarczej jaką on prowadzi. Pieniądze mogą być również przeznaczone na cele prywatne, a najlepszy kredyt gotówkowy ranking ulica finansowa pomoże Ci wybrać.

Kredyty konsumenckie w Polsce regulowane są przez specjalnie do tego celu sporządzoną ustawę z dnia 12 maja 2011. Jest to ustawa o kredycie konsumenckim. Reguluje ona wszystkie prawa i obowiązki jakie musi spełniać zarówno kredytobiorca jak i kredytodawca. Według ustawy za kredyt konsumencki można uznać kilka form prawnych umów. Mogą one dotyczyć między innymi pożyczek i kredytów w rozumieniu przepisów prawa bankowego. Za kredyt konsumencki uznaje się również umowę o odroczeniu terminu spłaty kredytu, a także umowy o kredyt odnawialny. Ustawa z 18 grudnia 2011 roku wskazuje, że kredyt konsumencki nie może być wyższy niż kwota 255 550 złotych. Każdy kredyt powyżej tej kwoty nie jest uznawany za kredyt konsumencki.

Bardzo ważna przy kredycie konsumenckim jest umowa kredytowa. Powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Każda ze stron powinna otrzymać egzemplarz takiej umowy dla siebie. W umowie powinny być określone najważniejsze dane kredytodawcy i kredytobiorcy. Jeżeli kredytodawca ma pośrednika kredytowego, jego dane również powinny znaleźć się w treści umowy. W umowie konieczne jest wskazanie rodzaju kredytu, czas do kiedy obowiązuje umowa, a także całkowita kwota tego kredytu łącznie z terminami i sposobem jego spłaty. Podpisując umowę kredytową powinniśmy sprawdzić, czy została wskazana w niej stopa procentowa i jej ewentualne zmiany. Jest to bardzo ważne, aby oprocentowanie kredytu zawsze było jednakowe. Umowa powinna również określać rzeczywistą stopę oprocentowania. Zestawienie w jakim będą określone terminy i zasady spłacenia kredytu powinny zostać dołączone do umowy. Jeżeli ich nie ma trzeba się o nie upomnieć, często banki zapominają o umieszczeniu takiej informacji w umowie kredytowej. W umowie powinna zostać również napisana informacja, co się stanie, jeżeli na czas nie będziemy spłacać kredytu, a także czy jest możliwość spłacenia tego kredytu przed czasem.