Korzystne zmiany związane z kosztami kredytów gotówkowych

Ustawa antylichwiarska doprowadziła do sytuacji, w której lichwiarskie pożyczki praktycznie nie mają racji bytu w legalnym obrocie gospodarczym. Ustawa antylichwiarska to potoczne określenie najnowszych zmian prawnych związanych z rynkiem pożyczkowym w kraju. Ochrona kredytobiorcy jest na bardzo wysokim poziomie, a zaciągnięcie podejrzanego zobowiązania jest bardzo ograniczone. W artykule poznasz lepiej zmiany związane z kosztami kredytów gotówkowych i zobaczysz, że nie trzeba się już za bardzo obawiać chwilówek internetowych.

Do tej pory stosowano czterokrotność stopy lombardowej NBP przy obliczaniu maksymalnego oprocentowania pożyczek krótkoterminowych. Po zmianach przepisów wzór obliczania maksymalnych odsetek odnosi się do wielokrotności stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Po porównaniu wskazanych podejść najnowsze jest bardziej opłacalne dla kredytobiorcy. Wystarczy zestawić obecny wzór z historycznymi danymi, aby ocenić skuteczność rozwiązania. Poza tym w nowych przepisach znajduje się zapis, w którym wszystkie koszty dodatkowe, czyli dojazd do klienta, prowizje, opłaty za rozpatrzenie wniosku i inne elementy nie przekraczają 100% kwoty samego zobowiązania podstawowego. To ogromne ułatwienie dla kredytobiorców. Niezależnie, z jakiej instytucji korzystasz masz praktycznie pewność, że kredyt gotówkowy spłacisz i nie zrujnujesz gospodarstwa domowego i nie stracisz całego majątku trwałego w ciężkich postępowaniach egzekucyjnych. Nowe przepisy lepiej podchodzą również do wysokości odsetek za opóźnienie w spłacie zobowiązania. Maksymalne odsetki różnią się niewiele od oprocentowania nominalnego i również specjalnie nie zagrażają konsumentom. Nowe przepisy to szansa, ale również pewne zagrożenie. Wiele firm pożyczkowych nie wykaże bowiem rentowności. Dojdzie do tego przejście do szarej strefy. Nowe przepisy obowiązują od ponad roku, ale już wiadomo, że wielu kredytodawców zrezygnowało z legalnego obrotu. Większe zaufanie do rynku kredytów krótkoterminowych jest jednak koniecznie dla stabilnego rozwoju wielu sektorów gospodarki, a także dla osób wykluczonych finansowo, u których chwilówka to jedyna szansa na szybką poprawę płynności.

Największe zagrożenie to współpraca z podmiotami z szarej strefy. Uważaj, ponieważ w takich warunkach standardowa ochrona prawna nie wystarczy i narażasz się na kontakt z grupami przestępczymi. Firmy pożyczkowe zaczęły znacznie lepiej podchodzić do obsługi klienta i cenią przede wszystkim lojalność. Co myślisz o zmianach dotychczasowych przepisów odnoszących się do rynku kredytów krótkoterminowych?