Czy ustawa o kredycie hipotecznym pomogła kredytobiorcom?

Przy wprowadzaniu ustawy o kredycie hipotecznym wystąpiło wiele kontrowersji, szczególnie związanych z systemem płatności dla pośredników kredytowych. W pierwotnej wersji ustawy o kredycie hipotecznym to kredytobiorca miał płacić pośrednikom, a nie jak dotychczas leżało to w kwestii banków komercyjnych. Ostatecznie jednak z podobnych zapisów się wycofano z dobrem dla całego sektora. Jak jeszcze odbija się ustawa o kredycie hipotecznym na funkcjonowaniu krajowych kredytobiorców? Oto kilka praktycznych informacji.

Ustawa na pewno doprowadziła do oczyszczenia sektora niezależnych/zależnych pośredników kredytowych. Teraz pośrednicy kredytowi zdają egzaminy, mają obowiązek rejestracji w Komisji Nadzoru Finansowego, a wielu z nich wykupuje ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, co zwiększa ogólne zaufanie do podobnych usług. Pośrednik kredytowy musi bardzo rzetelnie podchodzić do obsługi klienta. Inaczej ma do czynienia z konsekwencjami formalno – prawnymi w zależności od presji ze strony kredytobiorcy. Według najnowszych statystyk branżowych z pośredników kredytów hipotecznych korzysta praktycznie 50%, a nawet więcej wszystkich kredytobiorców, a wskaźnik się powiększa. Dlaczego istnieje tutaj taki potencjał współpracy? Pośrednik przede wszystkim niczego nie wymusza, a precyzyjnie porównuje różne oferty, analizuje od podstaw zdolność kredytową i podpowiada w jej optymalizacji, a nawet przejmuje na siebie najtrudniejsze i czasochłonne kwestie formalne. To zatem duże ułatwienie dla kredytobiorcy. Jeżeli kredytobiorca samodzielnie złoży wniosek kredytowy w banku bez poznania własnej zdolności kredytowej naraża się na utratę punktacji w Biurze Informacji Kredytowej. Już samo złożenie wniosku daje taki skutek. W przypadku odrzucenia i przejścia do innej instytucji w ramach kredytowania nie masz już takiej dobrej pozycji.

Ustawa o kredycie hipotecznym wymusiła częściowo na bankach komercyjnych dbałość o konsultacje w ramach restrukturyzacji długoterminowego zadłużenia. Bank detaliczny nie może od razu rozwiązać umowy, ale spróbować naprawić kredyt hipoteczny i dać możliwość swobodnej spłaty rat. Ustawa o kredycie hipotecznym zmieniła zatem sektor na lepsze, a to prawdopodobnie nie koniec pozytywnych informacji.